ЛУЃЕ

Вработените, кои прават разлика во сите области на бизнисот – маркетинг и продажба, пристап до пазарот, истражување и развој, производство, квалитет, регулатива

ПОКРИВАЊЕ НА ЈИ ЕВРОПА

Присуство на шест пазари во регионотсо вкупно население од 22 милиони луѓе со тим од 60 луѓе во маркетинг и продажба

ИНФРАСТРУКТУРА

Производство, складирање, дистрибуција и контрола на квалитетот на лекови утврдени во согласност со најстрогите ЕУ стандарди за фармацевтската индустрија

КВАЛИТЕТ И СООДВЕТНОСТ

Интегрален дел од корпоративната култура и вредности на компанијата

20
земји
30
% годишен раст
160
вработени
200
производи

Прочитајте повеќе за сите важни здравствени сегменти на нашиот  Зид на здравјето.