Diarino ORS

Diarino ORS

DIARINO ORS – храна за посебни медицински потреби за деца и возрасни.

Тој е ефикасен во превенција и терапија на дијареа и ја компензира загубата на електролити и вода при дијареа и дехидрација.

Се користи за исхрана на исхраната кај пациенти со лесна до умерена акутна дијареа. Се препорачува за дијареа-индуцирана од антибиотици (ААД) кај деца и возрасни, патничка дијареа кај деца и возрасни, акутна инфективна дијареа кај деца и возрасни итн.

Related Products